jiri lizler.
jirilizler-mercedes-tuscansy.jpg

Cinemagraphs

Hybridní kategorie na pomezí fotografie a videa, která využívá to nejlepší z obou světů. Pozornost je lapena kontrastem mezi pohyblivými prvky a klidným prostředím. Tímto efektem je dosaženo vyššího zájmu a delší retence návštěvníků webu.